Rolfs Kullebanan / Banguide


Hål 1

140 meter (459ft) par 4
Två bra placeringar finns efter förstakastet.
Den ena är ganska rakt fram ca 90 meter bort.
Den andra är ca 95 meter bort och in till vänster bakom en ganska ung ek.
Från det första läget får du bomba in andrakastet, från det andra kan du bomba eller gå under grenverket.
I och med att det är uppförsbacke är det dock lågt i tak...
OB till vänster om staketet.

Hål 2

87 meter (285ft) par 3
Kraftigt nerförshål genom en trädglugg.
Korgen mycket styggt placerad intill en rejäl grop på vänster sida.

Hål 3

270 meter (885ft) par 5
Hålet svänger vänster, höger och sedan vänster igen.
För den vänsterhänte med lite kraft kan det bli ett mycket långt förstakast.
Första halvan av hålet relativt öppet, andra halvan bjuder på fler trädhinder.
OB utanför staketet på hela högersidan och bortom korg.

Hål 4

114 meter (374ft) par 3
Nerförshål igen.
Hela kastvägen är helt öppen fram till 15 meter före korg som är placerad ganska styggt bredvid en klipphäll som lutar ner mot höger.

Hål 5

155 meter (508ft) par 4
Ett ganska öppet hål utan några större krusiduller.
En OB-linje går längs fairways högra kant hela vägen.
Fairway smalnar av i slutet, och korg har OB både till höger, vänster och bortom sig.
Avfallshögen strax innan korg är nu för tiden borta.
OB utanför staketet på hela högersidan och bortom och till vänster om korg

Hål 6

65 meter (213ft) par 3
Banans kortaste hål är inte helt gratis.
Det är halvsmalt och mycket lågt till tak.
Efter korg bär det av utför igen, så gå inte för långt.

Hål 7

90 meter (295ft) par 3
De första 25 metrarna är en korridor genom gles skog, innan hålet öppnar upp över ängen.
På andra sidan uppe på en klippavsats står korgen, så även om du kastar för hårt så fångas discen snällt in.

Hål 8

132 meter (433ft) par 3
Ett nerförshål som oftast bjuder på motvind.
Nämnda vind är den största utmaningen här, då hålet är ganska öppet och har en snäll korgplacering i en liten grop.

Hål 9

121 meter (397ft) par 4
Första kastet är ett placeringskast som du för bästa resultat skall pricka genom pliktporten.
Sweet spot ligger ca 65 meter bort.
Inspelet mot korg går i uppförsbacke där det är lågt i tak i mittsektionen.
Korgen är återigen mycket styggt placerad uppe på en stenhäll från vilken det lutar åt alla håll bort från korg.
Se till att ni spelar på rätt korg för till höger innan korgen (t.h nedanför ettans utkast) har vi ställt en korg som är till för puttövning (se bankarta).
OB utanför staketet på vänster sida
Vid missad pliktport så kastas nästa kast med plikt från dropzonen i gropen strax innan porten

Hål 10

72 meter (236ft) par 3
Ö-hål.
OB: Allt utanför det markerade området runt korgen.
Innan den tänkta linjen som går mellan den markerade punkten mitt på vänstersidan och trädet till höger så är det ej OB.
Linjen fortsätter även till vänster och höger, så t.ex. kast som landar i gropen till höger men innan linjen är ej OB.
Vid OB från utkast kan man välja att kasta ett till kast från utkast utan plikt, det kan då upprepas hur många gånger som helst.
Annars kan man kasta från den markerade punkten på vänstersidan med plikt.

Tack för besöket och välkommen åter!